Нашы навiны

11 лютага 2020 г.

«Аб зацвярджэнні тыпавых вучэбных праграм па вучэбных дысцыплінах прафесійнага кампанента тыпавых вучэбных планаў» 

размешчана ў інфармацыйна-пошукавай сістэме НЦПI «Эталон» :  http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W21934948p