Тыпавыя вучэбныя планы па спецыяльнасцi 2-74 06 01-01 :

2-74 06 01-01

Тыпавыя вучэбныя праграмы па спецыяльнасцi 2-74 06 01-01 :